top of page

​부산 본사 (BUSAN)

부산 동구 충장대로 160 협성마리나 G7 B동 5308호

#5308, Building B, Hyeopsung Marina G7, Chungjangdaero 160, Dong-gu, Busan

부산역(KTX, 경부선) 9번 출구에서 보행데크로 걸어서 5분

TEL: 051-247-8000

FAX: 051-247-8006

서울 지사 (SEOUL)

서울 용산구 한강대로 211 대우월드마크 용산 102동 1902호

#1902, Building 102, Daewoo Worldmark Yongsan, Hangangdaero 211, Yongsan-gu, Seoul​

삼각지역(4호선, 6호선) 10번 출구 앞

TEL: 02-822-0072 
FAX: 02-822-0599

bottom of page